Державний екзамен з польської мови переноситься з 27 березня на травень

Маряцький костьол у Кракові. До повідомлення стосунку не має.

Відповідного мейла розіслали тим, хто зареєструвався на екзамен і уже за нього заплатив та пройшов ЗУМ – інструктаж. Ось зміст повідомлення від Сілезького університету

Zmiana terminu sesji egzaminacyjnej 27-28 marca 2021 r.

Wprowadzenie nowych ograniczeń w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz zapowiedzi możliwości dalszych zmian w tym kierunku stawia pod znakiem zapytania bezpieczną organizację egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w dniach 27-28 marca 2021 r. Działając na podstawie art. 11k ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) w trosce o bezpieczeństwo zarówno zarejestrowanych na tę sesję kandydatów jak i przeprowadzających egzaminy Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego podjęła decyzję o przełożeniu tej sesji egzaminacyjnej na potencjalnie bezpieczny termin 8-9 maja 2021 r. 

Państwowa Komisja  ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Waldemar Martyniuk

Коментарі Facebook