За три квартали цього року громадян України з польською kartą pobytu стало більше на 30 тисяч осіб.

Про це у останньому прес-релізі з цього приводу повідомила прес-служба UdSC На жаль, орган не повідомляє скільки було відмов за цей час і скільки нині розглядається апеляцій на рішення воєвод. “РБЦ” спробує розібратися і відповісти на це питання. Тим часом, до вашої уваги прес-реліз польською мовою. Жодного прикладного значення ця інформація не має. Просто так, до відома.

W pierwszych trzech kwartałach tego roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy w Polsce wzrosła o 43,5 tys. osób. Bez zmian najliczniej zwiększa się grupa obywateli Ukrainy, a także Białorusi i Gruzji. Obcokrajowcy najchętniej zamieszkują w województwach z aglomeracjami miejskimi i dużym zapotrzebowaniem na pracowników.
Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że pod koniec III kwartału tego roku ważne zezwolenia na pobyt posiadało 415,5 tys. obcokrajowców. Według stanu na 1 stycznia 2019 r. i 2018 r. było to odpowiednio 372 tys. i 325 tys. osób. W pierwszych trzech kwartałach br. największy wzrost dotyczył obywateli:
– Ukrainy – o 30,8 tys. do 210 tys. osób
– Białorusi – o 4,3 tys. do 24,4 tys. os.
– Gruzji – o 1,9 tys. do 4,8 tys. os.
– Indii – o 1,1 tys. do 9,9 tys. os.
– Mołdawii – o 0,8 tys. do 2,2 tys. os.

Przyrost liczby cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce - I kw 2019.jpg

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. W raportowanym okresie najwięcej przybyło zezwoleń na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – o 34,3 tys. oraz stały – o 7,2 tys.
Najbardziej popularnymi regionami wśród cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt pozostają województwa z dużymi ośrodkami miejskimi: mazowieckie – 119 tys. osób, małopolskie – 44 tys. os., dolnośląskie – 33 tys. os., wielkopolskie – 33 tys. os. oraz śląskie – 24 tys.
Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.

Facebook Comments
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Супутні публікації